?> allemaal alken

allemaal vanuit een stevige basis voor alken.

Onze ambities voor Alken groeien elke dag. Een goed programma voor Alken is nooit af, het blijft evolueren. In onze hoofden en op papier.

Met een straf team legden we de basis van ons programma. We gingen daarbij uit van vijf stevige fundamenten.

Vanuit onze ervaring, goesting en visie zijn we er helemaal klaar voor om met het vertrouwen van de Alkenaren de toekomst van onze gemeente vast te pakken.

lees ons programma online

we zijn zorgzaam, want voor ons tellen jullie allemaal mee.

We hebben aandacht voor de specifieke behoeften van alle inwoners van onze gemeente. In Alken telt iedereen mee en wordt er voor iedereen gezorgd. Jonge gezinnen moeten de faciliteiten en ondersteuning vinden die ze nodig hebben, ouderen moeten kunnen rekenen op een goede zorgverlening, en iedereen moet toegang hebben tot een gevarieerd aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en aangepaste woonvormen.

we maken onze gemeente veilig voor iedereen.

Veiligheid is een absolute must voor elke gemeente om er aangenaam te wonen, werken, ondernemen, leven en beleven. Daarom gaan we voor veiligheid in de breedste zin van het woord. Naast veilige buurten streven we voluit naar een veilige mobiliteit van, naar en in onze gemeente. Alken is een fiets- en wandelgemeente, dus staat de veiligheid van zwakke weggebruikers voorop. Er is bij ons geen plaats voor zwarte punten!

we ondersteunen iedereen die initiatief neemt.

We staan open voor elk initiatief dat bijdraagt tot de dynamiek van onze gemeente. Of je nu een handelaar, vrijwilliger, lid van een vereniging, jongere of senior bent: als je een initiatief neemt om de samenhorigheid, de leefbaarheid of het ondernemerschap in Alken te vergroten, dan kun je rekenen op onze steun.

we nemen elke inwoner ernstig.

We voeren een beleid zonder onderscheid. Jij woont in Alken en weet dus heel goed wat de troeven en verbeterpunten van onze gemeente zijn. Elke Alkenaar krijgt de kans om zijn mening te geven. We willen samen de toekomst van onze mooie gemeente bepalen, dus kiezen we voluit voor burgerparticipatie. We reserveren zelfs een gedeelte van de gemeentebegroting om de concrete ideeën van Alkenaren te realiseren. Geen beleid boven de hoofden van de inwoners!

we gaan voor een financieel gezonde gemeente.

Onze kern? Het principe van de goede huisvader: een slim beleid zonder onverantwoorde uitgaven. We benutten de gemeentelijke infrastructuur ten volle door ze 24/7 open te stellen voor onze inwoners. We geloven sterk in samenwerkingen met andere gemeenten, overheden en organisaties om kostenefficiënt te werken. Bovenlokale middelen geven ons extra zuurstof. Zo realiseren we onze plannen zonder de gemeentebelastingen te verhogen.

allemaal veilig en vlot onderweg in alken.

Elke ouder droomt ervan om zijn kind naar school te kunnen laten fietsen zonder angst. Zwarte punten hebben dus absoluut geen plaats in onze toekomstvisie.

Alken wordt dé fietsgemeente

We hebben de ambitie om van Alken tegen 2021 een echte fietsgemeente te maken. Want als meer inwoners zich verplaatsen met de fiets (of te voet), is dat goed voor de gezondheid én de omgeving. Dat kunnen we financieel realiseren door samen te werken met de Provincie Limburg en Agentschap Wegen en Verkeer.

 • We dienen op basis van ons fietsbeleidsplan ‘Tour Alken’ een dossier in om het label ‘fietsgemeente’ te krijgen.
 • We leggen strategisch nieuwe fietspaden aan om veilig tussen Alken-centrum, Sint-Joris, Terkoest en naar de omliggende dorpen te kunnen fietsen.
 • We creëren een fietsautostrade tussen Hasselt en Sint-Truiden.
 • We organiseren een fietsdeelsysteem met het station als spil.
 • We creëren een fietsbibliotheek waar fietsen op maat uitgeleeend kunnen worden.

Fietsende kinderen en zwarte punten gaan níét samen

Mobiliteit en verkeersveiligheid gaan hand in hand. Zwarte punten hebben dan ook absoluut geen plaats in onze toekomstvisie. Onze prioriteit? Onze fietsende kinderen, want zij zijn de kwetsbaarste weggebruikers.

 • We brengen de meest gebruikte schoolroutes in kaart en nemen veiligheidsmaatregelen op plaatsen waar dat nodig is.
 • We ondersteunen actief het schoolfietspoolen en trekken daarvoor vrijwilligers aan.
 • We focussen op beter zichtbare schoolomgevingen met kindvriendelijk straatmeubilair zoals octopuspalen.
 • We richten het verkeerspark bij De Alk opnieuw in tot een uniek educatief park met regionale uitstraling.
 • We gaan voor kwaliteitsvolle signalisatie die er écht toe doet en zullen dus overbodige borden en markeringen verwijderen.

Iedereen mobiel!

We willen Alken met lokale én bovenlokale middelen verder uitbouwen tot een plaats die voor iedereen veilig en comfortabel te bereiken is, waar verplaatsingen vlot verlopen en waar elke inwoner gemakkelijk toegang heeft tot het openbaar vervoer.

 • We passen de stationsomgeving aan de behoeften van de hedendaagse reizigers aan zodat meer Alkenaren de trein nemen voor hun woon-werkverkeer en recreatieve verplaatsingen.
 • We installeren een dorpsbus die de drie dorpskernen met elkaar verbindt en verbindingen maakt met de omliggende dorpen zoals Wellen en Nieuwerkerken.
 • We leggen waar dat nodig is aangepaste opstapplaatsen aan voor het openbaar vervoer.
 • We stellen in overleg met alle stakeholders en naburige gemeenten een mobiliteitsplan op dat rekening houdt met alle weggebruikers.

allemaal thuis in alken.

Alken-Centrum, Terkoest en Sint-Joris tellen samen 11.545 inwoners. Ze horen allemaal bij Alken en verdienen het om comfortabel en betaalbaar te wonen in een veilige gemeente.

Comfortabel, duurzaam én betaalbaar wonen voor iedereen

Comfortabel en betaalbaar wonen in een veilige gemeente is een basisrecht en een absolute voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle thuis. Met een doordacht woonbeleid bieden we een antwoord op de woonuitdagingen van divers samengestelde gezinnen en zorgbehoevenden.

 • We geven een gemeentelijke toelage om een woning aan te passen in functie van de zorgbehoeften van ouderen en mindervaliden, zodat zij comfortabel thuis kunnen blijven wonen.
 • We geven het duurzaamheidsaspect een centrale plaats in gemeentelijke aanbestedingen.
 • We rusten de gemeentelijke gebouwen uit met hedendaagse energievoorzieningen zoals groendaken, groengevels en zonnepanelen.

Wonen in een slim Alken met multifunctionele openbare ruimten

We gaan voor een omgevingsbewuste inrichting van de open ruimte in functie van een sterkere beleving. We bewaren in Alken een goede balans tussen de ruimte om te wonen en de ruimte voor natuur en ontspanning én stimuleren onze inwoners om meer buiten te komen en elkaar te ontmoeten. We breiden de digitale dienstverlening uit en werken zo aan een slimmere gemeente met de ambitie om voorop te lopen.

 • We maken van het gemeentehuis ‘Het huis van de Alkenaar’ een centrale ontmoetingsplaats voor alle inwoners in plaats van een puur administratief centrum.
 • We zorgen ervoor dat  ‘op de gemeente geraken’ geen probleem hoeft te zijn, door de openingsuren bezoekersvriendelijk maken en de meestvoorkomende vragen online beantwoorden via een vlot toegankelijk digitaal loket.
 • We bieden elke Alkenaar een eID-lezer aan om digitale aanvragen te stimuleren.
 • We richten openbare gebouwen multifunctioneel in met het oog op een efficiënt collectief gebruik, 24/7.
 • We vernieuwen de bibliotheek inhoudelijk en bouwen het uit tot een dynamisch centrum van informatie, educatie, cultuur en verbinding.

Een echte thuis in een veilige en propere buurt

Een thuis is veel meer dan een huis. Wat er om ons heen gebeurt, beïnvloedt ons dagelijkse leven. Een veilige en propere buurt staat daarbij voorop. We voelen ons alleen goed in onze gemeente als we ons helemaal veilig voelen. Bovendien moeten we ons als gemeente samen met de inwoners engageren om elke wijk, elke buurt, elke straat en elk plein proper te houden.

 • We creëren een wachtdienst van wijkagenten om interventies buiten de kantooruren te versnellen en organiseren kennismakingsmomenten tussen bewoners en wijkpolitie.
 • We promoten maatregelen rond inbraakbeveiliging onder meer door infosessies te organiseren en aan huis tips te verdelen.
 • We vervangen de straatverlichting tegen 2024 door slimme straatverlichting met het oog op meer veiligheid, minder energieverbruik en minder lichtvervuiling.
 • We stimuleren scholen om een buitenklas te organiseren of aan ‘moestuinieren’ te doen, zodat kinderen op jonge leeftijd al betrokken worden en groene vingers krijgen.
 • We organiseren halfjaarlijks een zwerfvuilactie in samenwerking met de Alkense verenigingen.

 

 

allemaal ondernemend in alken.

Goed draaiende ondernemingen en handelszaken in Alken zorgen voor lokaal werk, meer inkomsten en een hogere welvaart.

Alkense handelaars, ondernemers en bewoners dichter bij elkaar brengen

Lokale middenstanders, horeca-uitbaters en ondernemers vormen het economische hart van de gemeente. We willen meer mensen aanzetten om in Alken te ondernemen. En meer Alkenaren aanzetten om in Alken inkopen te doen. En omdat landbouw en fruitteelt een belangrijk onderdeel zijn van de Alkense economie, willen we ook investeren in de rendabiliteit van onze bedrijven in deze sector.

 • We lanceren samen met de handelaars het klantgetrouwheidssysteem ‘Altijd klant in Alken’ om inwoners aan te moedigen om zo veel mogelijk lokaal te kopen.
 • We bieden handelaars een eenmalig traject aan om hun handelszaak te versterken met onder meer professioneel advies over een webshop of betere klantenbinding.
 • We gaan voor zero werkloosheid in Alken met het werkgelegenheidsoffensief 2025.
 • We realiseren een jaarlijks landbouwforum  zodat de gemeente op de hoogte blijft van de behoeften en vragen van de plaatselijke landbouwers en fruittelers.

Een toekomstgericht vestigingsklimaat

Bedrijven zijn belangrijk voor het ondernemerschap en de tewerkstelling in Alken. Door het industrieterrein De Kolmen te herwaarderen, willen we bestaande bedrijven verankeren in onze gemeente en nieuwe bedrijven die ecologisch werken aanmoedigen om zich in Alken te vestigen. Als gemeente nemen we een faciliterende rol op en ondersteunen we cocreatie.

 • We verhogen de belastingen niet.
 • We duiden een accountmanager aan voor alle ondernemersvragen en optimaliseren het ondernemersloket en het startersloket.
 • We stimuleren creatieve jonge Alkense starters met een ‘Alkense Junior Ondernemers Award’.
 • We moderniseren het industrieterrein De Kolmen en richten het slim in volgens de recentste principes van ruimtegebruik en duurzame inrichting.
 • We ondersteunen en verankeren de fruitsector door onze producten in eigen horecazaken te promoten en door korteketenacties te realiseren.

Alken op de kaart als bruisende bestemming

Iedereen moet zich welkom voelen in Alken! Recreatie verhoogt de levenskwaliteit van elke inwoner en bezoeker aan onze gemeente, creëert jobs, draagt bij tot het behoud van onze lokale identiteit, en heeft een positief effect op het imago van onze gemeente. We steken een tandje bij om evenementen met een bovenlokale uitstraling te organiseren en trekpleisters te creëren, zodat Alken als bruisende gemeente op de kaart staat.

 • We maken een blauw-groene verbinding langs de Herk en de Mombeek voor fietsers en wandelaars. We verbinden zo drie recreatieve troeven in en rond onze gemeente: het openluchtzwembad Maupertuus, de speeltuin en sportterreinen in De Alk, én de Mombeekvallei.
 • We promoten Alken als fietsgemeente en bouwen het fietsinrijpunt in De Alk uit tot de poort van Haspengouw én voorzien meerdere bloesemparking(s) nabij het fietsinrijpunt waarbij het bloesemtoerisme gestimuleerd wordt.
 • We zetten ons erfgoed in als hefboom om de identiteit en dynamiek binnen de dorpskern te versterken, bijvoorbeeld met een opgefriste kapelletjes-, vakwerk- en bloesemroute.
 • We geven speeltuin De Alk een nieuw elan met water als centraal spelelement.
 • We plannen een jaarlijks dorpsfeest in elke dorpskern, eventueel gekoppeld aan een sportmanifestatie of een thematische markt, samen met verenigingen en handelaars.

allemaal zorgzaam in alken.

In Alken telt iedereen: jonge gezinnen, singles, senioren, tweeverdieners, kansarmen, eenoudergezinnen en jongeren.

Focus op jonge gezinnen, kinderen en jongeren

Alken is rijk aan jonge gezinnen en we willen hen een stabiele en veilige thuis bieden. Daarom kiezen we voor een gezinsvriendelijk sociaal beleid met veel aandacht voor onderwijs en bijscholing, kinderopvang en jongeren.

 • We organiseren jaarlijks een Youth Camping Weekend om de Alkense jeugd te laten brainstormen over de toekomst van hun gemeente.
 • We behalen onze erkenning als ‘kindvriendelijke gemeente’.
 • We ondersteunen kinderen met een beperking op financieel vlak wanneer zij een beroep doen op professionele hulp en we voorzien voor hen specifieke begeleiding op speelpleinen en in de naschoolse opvang.
 • We vormen de speelpleinwerking om tot een natuurspeelpleinwerking.

Aandacht voor de behoeften van ouderen

Ouderen zijn een groeiende groep in onze gemeente met specifieke behoeften en wensen. Daarom kiezen we voor een beleid waarin onze ouderen een volwaardige gesprekspartner zijn en waarin we  optimaal inspelen op hun behoefte aan specifieke opleidingen, animatie en sportieve activiteiten. Bovendien gaan we voor een intergenerationeel beleid: we brengen jong en oud actief in contact.

 • We sturen zorgcoaches op pad om ouderen te informeren en hen bijvoorbeeld te helpen met hun administratie of hen wegwijs te maken op het internet.
 • We crëeren een zorgnetwerk in Alken op basis van preventieve gezondheidsacties.
 • We brengen bepaalde diensten van De Kouter dichter bij de mensen, onder meer door deze diensten mobiel te maken én mensen te informeren over de dienstverlening.
 • We zetten een Medisch Centrum Alken op voor ambulante zorg en realiseren bijkomende opvangmogelijkheden zoals kortverblijf en nachtopvang.
 • We brengen jong en oud samen, onder meer via een rusthuisklas, waarbij leerlingen van het zesde leerjaar periodiek les krijgen in De Kouter en ouderen ook deelnemen aan de lessen.

Zorgen voor anderen als evidentie

We willen een zorgzame gemeente zijn waar voor anderen zorgen vanzelfsprekend is. We stellen alles in het werk om onze inwoners, die het om welke reden dan ook moeilijker hebben, te ondersteunen.

 • We verlagen de drempel naar ‘Het Sociaal Huis’ als meldpunt en ontmoetingsplek voor kwetsbare gezinnen door laagdrempelige activiteiten te organiseren per wijk.
 • We vereenvoudigen en automatiseren processen zodat onze inwoners onmiddellijk weten of en hoe ze in aanmerking komen voor de zorg die ze nodig hebben.
 • We creëren een netwerk van lokale zorg- en dienstverleners die samen activiteiten organiseren en nadenken over hoe elke zorgvraag het best beantwoord wordt.

 

 

allemaal vrije tijd in alken.

Cultuur, sport en recreatie zijn de pijlers van onze vrije tijd. In Alken hebben we alle troeven in huis om iedereen een fantastische tijd te bieden.

Verenigingen en vrijwilligers krijgen onze steun

Het verenigingsleven in Alken bloeit dankzij de ontelbare vrijwilligers die activiteiten aansturen en/of evenementen uitwerken in verenigingen, sportclubs en jeugdhuizen. Ze leveren uitstekend werk! Daarom ondersteunen we onze verenigingen financieel en praktisch en zetten we onze vrijwilligers in de bloemetjes.

 • We betalen voor elke inwoner eenmalig het lidmaatschap bij een Alkense vereniging
 • We laten jong en oud mee verantwoordelijkheid dragen en binden hen aan onze gemeente door hen actief aan te moedigen om Alken-vrijwilliger te worden.
 • We richten een vrijwilligersplatform op dat vraag en aanbod van Alkens vrijwilligerswerk op elkaar afstemt.

Kwaliteitsvolle ontspanning voor elke Alkenaar!

We willen onze vrije tijd zo optimaal mogelijk invullen. Een dynamische en kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding is alleen mogelijk als er een degelijke vrijetijdsinfrastructuur aanwezig is én als de Alkenaren ervan op de hoogte zijn dat die bestaat.

 • We organiseren een ‘Beweeg meer’-dag waarbij de Alkenaren de kans krijgen om te proeven van het Alkense sportaanbod.
 • We huisvesten Chiro Jokadi, Chiro Mikado en het jeugdhuis in een nieuwe hedendaagse infrastructuur in het valleipark en bieden de harmonie een nieuwe stek aan in een grondig verbouwde gildezaal.
 • We koppelen vrije tijd aan educatie door de Alkense molen opnieuw te laten draaien en er educatieve workshops voor scholieren te organiseren.
 • We faciliteren sporters door de looproutes te onderhouden, uit te breiden en ’s avonds te verlichten en we installeren fit-o-meters langs het parcours Wellen-Alken-Hasselt en de Finse piste.

We zijn Allemaal Alken!

Onze gemeente bestaat uit drie prachtige entiteiten. We zijn Allemaal Alken, daarom willen we initiatieven nemen die Alkenaren dichter bij elkaar brengen en het samenhorigheidsgevoel vergroten. Met een innovatief burgerparticipatiemodel creëren we een grotere betrokkenheid en geven we onze inwoners de kans geven om samen de toekomst van hun buurt, wijk en gemeente mee vorm te geven.

 • We organiseren ‘24 uur Alken’ waarbij alle handelaars, het gemeentehuis en verenigingen 24 uur lang hun deuren openzetten zodat Alkenaren buitenkomen en elkaar beter leren kennen.
 • We organiseren minstens jaarlijks wijkvergaderingen in Terkoest, Sint-Joris en het centrum, waarbij Alkenaren de gelegenheid krijgen om van gedachten te wisselen over de leefbaarheid in de buurt en suggesties te doen voor de opwaardering en herinrichting van groene publieke ruimte en ontmoetingsplekken.
 • We voorzien een gemeentelijk burgerfonds waarmee jaarlijks één quick win of een event op wijk- of dorpsniveau kan worden gerealiseerd, en bieden de Alkenaren de mogelijkheid om per wijk 5 % van de gemeentebegroting zelf in te vullen.